WENTYLACJA SZKÓŁ
świeżym powietrzem


Wstęp


Dla szczegółowego zaprezentowania mojego systemu wentylacyjnego świeżym powietrzem, dla konkretnego przykładu realizacyjnego, wybrałem typową szkołę "tysiąclatkę”, tj. szkołę podstawową
Nr 11 na Osiedlu Kaszubskim, ul. B. Prusa w Wejherowie. Realizacja wentylacji wg . mojego projektu , będzie mogła odbywać się etapami lub od razu w całości wg. możliwości finansowych Inwestora.

I tak pojedynczy etap to 1-na kondygnacja szkoły + 1-na CENTRALA WENTYLACYJNA NA TEJ KONDYGNACJI .
System wentylacyjny na całą w/w szkołę, obsługiwać będzie łącznie , 36 sal lekcyjnych w tym 5-ć holi , i składać się będzie ŁĄCZNIE z 4 central piętrowych, dla dostarczania świeżego powietrza i jednoczesnego usuwania powietrza zużytego i to w OKRESIE CAŁOROCZNYM.

1-Uzasadnieniem generalnym konieczności wykonania wentylacji świeży
m powietrzem , są pomiary stężenia dwutlenku węgla w klasach tej szkoły, które wykonano na II -gim piętrze ,w sali było 22 obecnych uczniów .

2. Pomiary wykonano przyrządem F-my AURATON TYP; ZG 116 C02 nr. Fabryczny : E0074000638.
3.-Omówienie wyników pomiaru stężenia C02 .
Dopuszczalne max. stężenie dwutlenku węgla w pomieszczeniach sal lekcyjnych nie może przekraczać 1000 ppm . W pomierzonym przypadku wynosi 4000 ppm  tj. przekroczenie o 300 %. Przekroczenie w/w jest nieusuwalne bez skutecznej wentylacji.

4-SCHEMAT INSTALACJI WENTYLACYJNEJ DLA CAŁEJ SZKOŁY

 


Kliknij na obrazek, by powiększyć...


KOSZTORYS NAKŁADCZY (dla celów planowania kosztów) ,NA WYKONANIE WENTYLACJI
w SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 W WEJHEROWIE

Robocizna + materiał . (ceny netto).  Poziom cen na dzień  30.03.2014
w tym Robocizna średnio ok.25 % n/w kwot.

LEWA STRONA SZKOŁY

A- parter                   8-klas
B- I- sze piętro          8 klas
C- II-gie piętro          8 klas

PRAWA STRONA SZKOŁY
D- I- sze i II- gie piętro ,ca.  12 klas

KOSZT NETTO ,  W/W   WENTYLACJI
(łącznie z holami)


LEWA STRONA SZKOŁY
A-(lewe skrzydło) R+M = 300 000,0 zł
B-(lewe skrzydło)     R+M = 300 000,0 zł
C-(lewe skrzydło)     R+M = 300 000,0 zł

PRAWA STRONA SZKOŁY

D-(prawe skrzydło) R+M = 360 000,0 zł
Pozostałe warunki realizacyjne jak w I- szej części pt.”Jakość Nauczania”.


z poważaniem  Bogdan Sadowski